Br- Gl/vr Na Bicar Sod 8,4% 1x100ml

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Apoteek De Smedt nv

Thuislevering

Afhaalkluisje

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Oplossing voor intraveneuze infusie. Glazen flessen van 100 ml. Natriumbicarbonaat speelt een belangrijke rol in het bufferend vermogen ter hoogte van de extra-cellulaire ruimten.

Gebruik
  • Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
  • Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. In alle gevallen moet de posologie bepaald worden na bepaling van de pH van het bloed, rekening houdend met de volgende formule : * ml natriumbicarbonaat 8,4 % = gehalte aan anionische overmaat x lichaamsgewicht in kg x 0,3 ;
  • De correctie van de metabole acidose moet niet te vlug uitgevoerd worden. Het wordt aangeraden aan te vangen met een infusie die overeenstemt met de helft van de berekende dosis en daarna verder te gaan met de therapie, na controle van de wijziging van de bloed pH.
  • De infuussnelheid bedraagt 40 druppels/min. is ongeveer gelijk aan 120 ml/u voor natriumbicarbonaat 8,4 %.
Samenstelling

voor 1000 ml:

De werkzame stof is Natriumbicarbonaat (84 g)

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn

  • EDTA Na22H2O 0,050 g
  • water voor injectie q.s. ad 1000 ml
Indicatie

Wanneer een snel alcaliniserend effect gewenst is en dit vooral in het geval van :

  • metabole acidose ;
  • lactaatacidose ;
  • vlugge alcalinisatie van de urine (bijvoorbeeld in het geval van een intoxicatie met barbituraten).

Als urgentietherapie in het geval van hyperkaliëmie.

Gegevens
CNK0826628
FabrikantenB. Braun medical S.A.
MerkenB. Braun
Breedte45 mm
Lengte110 mm
Diepte45 mm
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter